Przepisy dla przewozów okazjonalnych osób w UE obowiązujące od 22.05.2024 r.

Przepisy dla przewozów okazjonalnych osób w UE obowiązujące od 22.05.2024

W dniu 02.05.2024 r. zostały opublikowane przez Parlament Europejski nowe przepisy, które dotyczą czasu jazdy i odpoczynku kierowców autobusów oraz uprawnień państw członkowskich do nakładania kar za naruszenia rozporządzenia (UE) nr. 165/2014 popełnione w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim.  Akt prawny o sygnaturze UE 2024/1258 uaktualnia postanowienia unijnego rozporządzenia nr. 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i wszedł w życie 22.05.2024 r. Co weszło w zakres tych przemian? Wyjaśniamy poniżej.

Zmiany w zakresie jazdy i odpoczynku:

·         Kierowcy, którzy wykonują okazjonalne przewozy osób (krajowe i międzynarodowe) mogą każdą 45-minutową przerwę w czasie jazdy ciągłej, dzielić na dwie części, z których każda musi trwać co najmniej 15min. Łącznie obie przerwy muszą wynosić min. 45 minut.

Przykłady układu przerw: 25+20, 23+22, 30+15, 28+17 itp.

Należy pamiętać, że w kwestii przerwy po 6 godzinach pracy nic się nie zmienia.

Przedłużenie doby

Istotna zmiana obejmuje również możliwość przedłużenia doby pracy kierowcy z 24 na 25 godzin (jednorazowo bądź dwukrotnie), jednakże trzeba pamiętać by zachować pewne warunki w brzmieniu przepisu:

·         przedłużenie doby nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym ani nie narusza czasu pracy kierowcy,

·         w dniu, w którym kierowca korzysta z tego odstępstwa czas prowadzenia pojazdu w przewozie okazjonalnym może wynosić max. 7h,

·         jednorazowe wydłużenie doby jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego pasażerów trwa co najmniej sześć kolejnych okresów liczących po 24 godziny,

·         dwukrotne skorzystanie z przedłużenia doby pracy kierowcy jest możliwe tylko wtedy, gdy pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego osób trwa co najmniej przez osiem kolejnych okresów 24-godzinnych

W takim przypadku kierowca wydłużając dobę do 25 godzin i wykorzystując np. odpoczynek 9 godzin, ma możliwość wydłużenia również swojego czasu aktywności (cyklu pracy) z 15 do 16 godzin. W przypadku gdy kierowca wykorzystuje odpoczynek 11 godzin, ma możliwość wydłużenia czasu aktywności (cyklu pracy) z 13 do 14 godzin.

 

WAŻNE! Przepis ten nie wymaga zaświadczeń bądź wydruku

·         przepisy dotyczą wyłącznie okazjonalnych przewozów osób.

WAŻNE!  Załogi kierowców, w której doba wynosi maksymalnie 30h, wydłużenie nie dotyczy.

 

Odłożenie kolejnego odpoczynku tygodniowego o 12 okresów 24-godzinnych również dla wycieczek całkowicie krajowych.

Do skorzystania z tej możliwości kierowcy muszą spełnić poniższe warunki:

·         pojazd musi być wyposażony w tachograf cyfrowy,

·         dotyczy wyłącznie pojedynczej usługi okazjonalnego przewozu osób,

·         w trakcie jazdy w godzinach nocnych (22:00-06:00) autokar jest prowadzony przez załogę lub przerwy w jeździe ciągłej muszą się odbywać co 3h, a nie co 4,5h.

·         przed skorzystaniem z tej możliwości kierowca jest zobowiązany odebrać tygodniowy regularny odpoczynek (45h)

·         po skorzystaniu z tej opcji kierowca musi odebrać dwa odpoczynki tygodniowe regularne (90h) lub jeden regularny i jeden skrócony (69h), który zostanie zrekompensowany równoważnym odpoczynkiem w przeciągu trzech kolejnych tygodni od zakończenia odstępstwa.

Konieczna dokumentacja

Należy pamiętać, że do korzystania z wyżej wymienionych odstępstw kierowcy muszą mieć przy sobie wypełniony formularz przejazdu, który zawiera informacje zgodne z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr. 1073/2009. Za dostarczenie tego dokumentu kierowcy odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo transportowe, a pracownik ma obowiązek przechowywania wersji papierowej bądź kopii elektronicznej w pojeździe za okres co najmniej 28 dni poprzednich, a od 31.12.2024 za okres min. 56 poprzednich dni z powodu tak wydłużonej kontroli kierowcy na drodze.

W sytuacji przewozu krajowego kierowca może korzystać z formularza przejazdu dla przewozów międzynarodowych.  

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401258