Aktualności


bus

Przepisy dla przewozów okazjonalnych osób w UE obowiązujące od 22.05.2024 W dniu 02.05.2024 r. zostały opublikowane przez Parlament Europejski nowe przepisy, które dotyczą czasu jazdy i odpoczynku kierowców autobusów oraz uprawnień państw członkowskich do nakładania kar za naruszenia rozporządzenia (UE) nr. 165/2014 popełnione w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim.  Akt prawny o sygnaturze UE 2024/1258 uaktualnia postanowienia unijnego rozporządzenia nr. 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i wszedł w życie 22.05.2024 r. Co weszło w zakres tych przemian? Wyjaśniamy poniżej. Zmiany w zakresie jazdy i odpoczynku:......

Continue Reading


Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym- zmiany w rozliczeniu kierowców międzynarodowych

USTAWA O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM – ZMIANY W ROZLICZENIU KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH   Z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ustawa określa zasady: 1.     Delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2.     Kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców; 3.     Kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4.     Współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją......

Continue Reading


Przewóz towarów „wrażliwych” SENT Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). W przypadku przewozu towarów wrażliwych, przede wszystkim należy zarejestrować się w systemie i przed podjęciem ładunku (lub przekroczeniem granicy PL) dokonać zgłoszenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność kodu przewożonego towaru. Nieprawidłowy kod lub inne nawet drobne pomyłki skutkują wszczęciem postępowania i są zagrożone karą 20.000 zł na przewoźnika. Należy także zwrócić uwagę, czy podczas dokonywania zgłoszenia system SENT nie wylosuje od razu przewoźnika do kontroli –......

Continue Reading


Obowiązek zgłaszania zmian do licencji Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać iż są ustawowo zobowiązani do zgłaszania wszelakich zmian dotyczących danych o których mowa w art. 7a, art. 8 do organu, który udzielił im licencji wspólnotowej lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przeciągu 28 dni od dnia ich powstania. Mogą to zrobić pisemnie lub w postaci dokumentu elektronicznego. Bardzo często otrzymujemy pytania, które zmiany należy zgłosić, dlatego też przypominamy: – połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorstwa – zmiana adresu firmy – zmiana nazwy firmy – odejście bądź zmiana wspólnika ze spółki cywilnej – zmiana osoby zarządzającej......

Continue Reading


Obowiązki przedsiębiorcy w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym

Obowiązki przedsiębiorcy w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym Przypominamy, iż  na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą): przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie......

Continue Reading


Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce W związku z wojną w Ukrainie i koniecznością zapewnienia płynności dostaw Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wprowadzeniu czasowych odstępstw od obowiązujących na terytorium Polski norm czasu pracy kierowców. Przepisy będą obowiązywały w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.   Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie dla kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa te nie dotyczą kierowców autobusów. Zmiany obejmują:  – wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od......

Continue Reading


Zmiana stawek diet krajowych

Delegacje krajowe- kolejne zmiany 28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której nastąpi podwyższenie stawki diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązujące od 1 marca 2013 r.) do 38 zł. To jedyna zmiana wprowadzona wprost rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w......

Continue Reading


Pakiet mobilności 02.02.2022

Pakiet mobilności 02.02.2022 Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne dotyczące kwalifikacji przewozów wykonywanych przez kierowców. Zostały wyjaśnione sytuacje, w których kierowca jest traktowany jako delegowany do państwa przyjmującego, a w jakich nie. Na chwilę obecną ten dokument dotyczy przewozów rzeczy, w późniejszym terminie zostaną również omówione przewozy osób oraz przewozy kombinowane.  Wytyczne dostępne są pod adresem: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-questions-and-answers_en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1057&from=EN Przewozy nie podlegające delegowaniu: >> tranzytowe (przejazd bez załadunku lub rozładunku); >> przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki): > kierowca podczas przewozu......

Continue Reading


Rejestracja kierowców delegowanych w systemie IMI Zgodnie z nowymi wytycznymi od 02.02.2022 r. wszystkie dotychczasowe zgłoszenia delegowania tracą ważność. Przewoźnicy wykonujący transport międzynarodowy zobowiązani są do złożenia deklaracji delegowania za pomocą ujednoliconej platformy przygotowanej przez Komisję Europejską (IMI). Nowa platforma ma za zadanie wymianę informacji na rynku wewnętrznym pomiędzy organami publicznymi Państw Członkowskich. Dzięki temu ujednolicenie systemu daje możliwość zgłoszenia delegowania do wszystkich Państw Unii Europejskiej (Dyrektywa 2020/1057). Maksymalny okres delegowania to 6 miesięcy. Serwis dostępny jest pod adresem, również w języku polskim: https://www.postingdeclaration.eu/landing Instrukcja zakładania konta oraz dodawania zgłoszeń delegowania prezentowana podczas......

Continue Reading


Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym W dniu 26.01.2022 Sejm zaakceptował ostateczne poprawki Senatu dotyczące zmiany o Ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowcy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, a ta pojawiła się już 28.01.2022 r. w Dzienniku Ustaw, ponieważ zmiany te weszły w życie z dniem 02.02.2022 r. Większość poprawek została przyjęta przez senat z wyjątkiem jednej, która miała obejmować nakaz niewszczynania postępowania karnego za błędy na początku jej obowiązywania. Ostateczne zmiany, które wprowadza ustawa: -Usunięcie delegacji dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. -Dodanie możliwości skorzystania z niższych podstaw oskładkowania i opodatkowania dla......

Continue Reading