Zmiany w prawie o ruchu drogowym 01.06.2021

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 01.06.2021

>>Większa ochrona pieszego w rejonie przejść dla pieszych

Kierowca jest zobowiązany do dokładnej obserwacji przejścia dla pieszych, a także jego okolicy, jednocześnie musi dostosować prędkość tak aby nie narazić pieszego na niebezpieczeństwo. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, natomiast pieszy, który dopiero na nie wchodzi ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Na pieszego został nałożony obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, który polega na zwiększeniu uwagi podczas przechodzenia przez jezdnię/ torowisko oraz wchodzenia na jezdnię/torowisko. Mianowicie ustawa wyraźnie mówi o zakazie używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcje, zwłaszcza wzrokową.

>>Koniec z jazdą na zderzaku

Bezpieczna odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) będzie wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

>>Zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95% pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h.