Zmiana stawek diet krajowych

Delegacje krajowe- kolejne zmiany

28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której nastąpi podwyższenie stawki diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązujące od 1 marca 2013 r.) do 38 zł. To jedyna zmiana wprowadzona wprost rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1481)

Zmiana stawki diety wpływa jednak też na inne świadczenia z tytułu podróży służbowej ustalone w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r.:
– ryczałt noclegowy w podróży krajowej – wynosi on 150 proc. diety, a zatem ulegnie zwiększeniu z 45 zł do 57

Czy zmieniać zapisy w umowach kierowców?

To zależy. Trzeba sprawdzić, jak brzmią dotychczasowe zapisy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Jeśli w umowach są podane konkretnie 30 zł diety za podróż krajową – to trzeba zmienić takie umowy aneksem, że od 28 lipca 2022 wysokość tej diety z tytułu podróży służbowej wyniesie 38 zł, a ryczałt za nocleg – 57 zł.

Jeśli zapisy mają postać „…zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.” to takie odwołanie automatycznie narzuca przyjęcie stawki ogłoszonej w tym Rozporządzeniu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące rozliczania krajowej podróży służbowej kierowcy lub diety wirtualnej do obniżenia zagranicznych płac sektorowych, jeśli szukasz więcej konkretnych informacji i rozwiązań w optymalizacji kosztów, zwiększenia składników nieopodatkowanych, kwot ulg ZUS i podatkowych – skontaktuj się z nami.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001481/O/D20221481.pdf