Rejestracja kierowców delegowanych w systemie IMI

Rejestracja kierowców delegowanych w systemie IMI

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 02.02.2022 r. wszystkie dotychczasowe zgłoszenia delegowania tracą ważność. Przewoźnicy wykonujący transport międzynarodowy zobowiązani są do złożenia deklaracji delegowania za pomocą ujednoliconej platformy przygotowanej przez Komisję Europejską (IMI).

Nowa platforma ma za zadanie wymianę informacji na rynku wewnętrznym pomiędzy organami publicznymi Państw Członkowskich. Dzięki temu ujednolicenie systemu daje możliwość zgłoszenia delegowania do wszystkich Państw Unii Europejskiej (Dyrektywa 2020/1057). Maksymalny okres delegowania to 6 miesięcy.

Serwis dostępny jest pod adresem, również w języku polskim: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Instrukcja zakładania konta oraz dodawania zgłoszeń delegowania prezentowana podczas szkolenia organizowanego przez ELA (European Labour Authority) znajduje się pod adresem:

 https://www.youtube.com/watch?v=Of_5LPzMa40&list=PLvoQC3mmwYSXfDeyQFdu4USm3-YQnoyaX&index=5