Przewóz towarów „wrażliwych” SENT

Przewóz towarów „wrażliwych” SENT

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). W przypadku przewozu towarów wrażliwych, przede wszystkim należy zarejestrować się w systemie i przed podjęciem ładunku (lub przekroczeniem granicy PL) dokonać zgłoszenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność kodu przewożonego towaru. Nieprawidłowy kod lub inne nawet drobne pomyłki skutkują wszczęciem postępowania i są zagrożone karą 20.000 zł na przewoźnika.

Należy także zwrócić uwagę, czy podczas dokonywania zgłoszenia system SENT nie wylosuje od razu przewoźnika do kontroli – w takim przypadku należy stawić się w miejscu kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu.

W systemie SENT monitorowany jest:

1/ przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,

2/ przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,

3/ przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

– W przypadku przewozu towarów rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrz wspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru przesłać do rejestru zgłoszenie

– W przypadku przewozu towarów z terytorium państwa członkowskiego (nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) albo z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju przesłać do rejestru zgłoszenie

– W przypadku przewozu towarów przez terytorium Polski (tranzyt) wszystkie obowiązki leżą po stronie przewoźnika. Przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju przesłać zgłoszenie do rejestru.

Kierowca musi posiadać numer referencyjny nadany przez system SENT.

W aucie musi być zamontowany GPS w związku z monitorowaniem towarów.

 

Towary podlegające pod SENT to przede wszystkim opał, alkohole, tłuszcze, odpady, w zależności od opakowania i ilości. Także produkty lecznicze mogą podlegać pod SENT.

Szczegółowy wykaz towarów podlegający pod SENT można znaleźć pod tym linkiem: https://puesc.gov.pl/documents/20123/623158810/PL+-+WYKAZ+TOWAR%C3%93W+-+CN+od+20220427.pdf/561fed08-07f9-b039-e12d-4144d0f9159d?t=1676292357449

 Platforma do zgłoszenia przewozu dostępna jest tutaj:  

https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/przewoz-towarow-objety-monitorowaniem/sent-aktualizacja?systemName=SENT&formName=1000724&systemName=SENT&formName=1000724  

Materiały informacyjne SENT dostępne są:  https://puesc.gov.pl/uslugi/uslugi-sieciowe-informacje-i-specyfikacje/system-sent

 

SENT wymaga zgłoszenia i monitorowania poprzez system GPS lub aplikację rządową SENT. Jeśli pojawi się awaria, to należy to zgłosić. Są określone interwały, ile system może nie działać i co należy w takiej sytuacji robić.

Wszelkie zmiany, jeśli nastąpią, podczas transportu, należy zgłosić do SENT.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dane w zgłoszeniu. Jeśli dane w zgłoszeniu nie będą poprawne (kod, ilość, waga), to kierowca nie może podjąć towaru.

Zgłoszenie SENT musi zostać dokonane przed podjęciem ładunku. Dokonanie zgłoszenia po załadunku stanowi naruszenie (są to zazwyczaj przypadki ładunków drobnicowych, gdzie de facto kierowca nie wie, jaki towar wiezie, albo dowiaduje się później, że jest to towar wrażliwy; informacja na zleceniu lub CMR, że towar jest neutralny – nie podlega pod SENT, ADR etc – nie chroni przewoźnika przed ewentualną karą).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.