Płaca minimalna w 2022 r.

Płaca minimalna w 2022 r.

W dniu 15 września 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690).

Wynika z niego, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3.010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2021 r. (2.800 zł).

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2021 r. (18,30 zł).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.