Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

W związku z wojną w Ukrainie i koniecznością zapewnienia płynności dostaw Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wprowadzeniu czasowych odstępstw od obowiązujących na terytorium Polski norm czasu pracy kierowców. Przepisy będą obowiązywały w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

 

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie dla kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa te nie dotyczą kierowców autobusów. Zmiany obejmują:

 – wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);

– wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);

– wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia);

– wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut (odstępstwo od art. 7 ww. rozporządzenia);

– możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia.

Stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Każdy przypadek skorzystania z odstępstwa należy zanotować na wydruku z tachografu lub wykresówce.

Tekst obwieszczenia Ministra Infrastruktury dostępny jest na stronie: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/789

Tymczasowe odstępstwa – ostrzegamy:

– dotyczą TYLKO terytorium Polski,

– w większości przypadków nie są znane nikomu poza granicami (najpierw może być nałożony mandat, a potem dopiero powołanie na art. 14/561),

– kierowca musi drukować i opisywać każdy przypadek kiedy korzysta z odstępstwa.