Pakiet mobilności 02.02.2022

Pakiet mobilności 02.02.2022

Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne dotyczące kwalifikacji przewozów wykonywanych przez kierowców. Zostały wyjaśnione sytuacje, w których kierowca jest traktowany jako delegowany do państwa przyjmującego, a w jakich nie. Na chwilę obecną ten dokument dotyczy przewozów rzeczy, w późniejszym terminie zostaną również omówione przewozy osób oraz przewozy kombinowane. 

Przewozy nie podlegające delegowaniu:

>> tranzytowe (przejazd bez załadunku lub rozładunku);

>> przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki):

> kierowca podczas przewozu dwustronnego z Polski ma możliwość raz doładować i rozładować towar, tak samo wygląda sytuacja gdy kierowca wraca do Polski podczas przejazdu dwustronnego (1+1)

> kierowca podczas przewozu dwustronnego do Polski ma możliwość dwa razy doładować i rozładować towar, jeżeli podczas transportu bilateralnego z Polski nie wykonywał żadnych innych doładunków i rozładunków (0+2)

>> początkowy lub końcowy etap transportu kombinowanego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 92/106/EWG, w przypadku gdy sam odcinek drogowy składa się z międzynarodowej dwustronnej operacji transportowej.

Przewozy podlegające delegowaniu:

>> przewozy kabotażowe;

>> przewozy typu cross-trade (przewozy międzynarodowe inne niż przewozy do/z kraju siedziby).

Przykłady operacji transportowych na terenie Unii Europejskiej